Yelken Seyirleri, rüzgarın tekneye geliş açısına göre Orsa, Apaz ve Pupa olarak isimlendirilir.

Yelken Seyirleri
Yelken Seyirleri

Rüzgarı tam karşıdan alan bir tekne rüzgar gücünü kullanamaz ve hareket edemez. Bu sebeple dümen yardımıyla rüzgar altına doğru yapılan küçük bir dönüşle yelkenlerinizi rüzgarla doldurup ilk hareketi başlatabiliriz. Sancak (sağ) veya İskele (sol) taraftan ön çarprazdan (baş omuzluk) gelen rüzgar yardımıyla teknenin hareket ettiği ilk seyirin adı Orsa dır.
Her teknenin Orsa açısı farklı olmakla birlikte ortalama 45° derece olarak kabul edebiliriz.
Rüzgara doğru en dar açıyla yapılan bu seyirde yelkenler mümkün olduğunca gergin ve teknenin omurga hattına yakın şekilde ayarlanır.

Bir sonraki seyir rüzgarın tam yandan 90 derecelik açıyla geldiği Apaz seyridir. Kolayına seyir denilen bu noktada yelkenler biraz daha laçka (boş) bırakılır ama yine içine rüzgar dolacak şekilde gerginliği iskotalar yardımıyla yapılır. Temel Yelken Eğitimlerimizde yelkenler basıldıktan sonra denediğimiz ilk seyir Apaz seyridir.
Orsa da olduğu gibi rüzgar sancak veya iskele tarafta geliyor olabilir.
Diğer seyrimiz rüzgarın teknemize tam arkadan 180° derecelik bir açıyla gelip yelkenleri doldurduğu Pupa dır.

Teknemiz Pupa seyrinde

Ana yelken ve cenova iskotalar yardımıyla mümkün olduğu kadar tekne ortasından, merkezden dışarı doğru bırakılır ve arkadan gelen rüzgarın itme gücüyle teknenin hareket etmesi sağlanır.
Bu temel 3 seyir dışında Dar Apaz ve Geniş Apaz dediğimiz iki ara seyir daha vardır. Orsa ve Apaz arası yaklaşık 60° derecelik açıyla rüzgarı kullandığımız Dar Apaz ve Pupa ile Apaz arası yaklaşık 135° derecelik açıyla rüzgarı kullandığımız Geniş Apaz seyirleri sayesinde gitmek istediğimiz herhangi bir noktaya rahatlıkla ulaşabiliriz.
Sonuç olarak yelkenli bir tekneyle rüzgar estiği sürece dünya üzerinde herhangi bir noktaya güvenleseyir yapabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/B9SDKYwgjBS/
Teknemiz Orsa Seyirinde