Bu tablo ile Rüzgar hızını Bofor ve Knot olarak, karada ve denizde yaptığınız gözlemle anlayabilirsiniz.

Rüzgar hızını  Km/s veya m/s gib diğer birimlere çevirmek istiyorsanız Km Rüzgar hızı çok mu ? linkine tıklayınız.

Bofor Knot Rüzgârın Tanımı Dalga Yüksekliği (m)
0 Bofor 1 Knot Sakin
Duman dikine yükselir.
Deniz çarşaf gibi düzdür.
1 Bofor 1 – 3 Knot Esinti 0.1
Rüzgârın yönü rüzgâr değil, dumanın sürüklenmesinden belli oluyor.
Çok küçük dalgacıklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde balık pulu gibi buruşuk).
2 Bofor 4 – 6 Knot Hafif Rüzgâr 0.2 – 0.3
Rüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar titreşir, rüzgâr gülü harekete geçer.
Küçük dalgacıklar kısa, fakat daha belirgindir. Dalga tepeleri düzgün görünüşlü, çatlamazlar.
3 Bofor 7 – 10 Knot Tatlı Rüzgâr 0.6 – 1
Rüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır.
Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir (köpükler dağılmış koyunlara benzer).
4 Bofor 12 – 16 Knot Orta Rüzgâr 1 – 1.5
Rüzgâr toz ve kağıt parçacıklarını uçurur, küçük dalları hareket ettirir.
Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri daha sık koyunlar gibidir.
5 Bofor 17 – 21 Knot Sert Rüzgâr 2 – 2.5
Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç sularda tepeli dalgacıklar oluşur.
Orta dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir (Koyun sürüsü yayılışı). Hafif serpinti olasılığı vardır.
6 Bofor 22 – 27 Knot Kuvvetli Rüzgâr 3 – 4
Büyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi işitilir, şemsiye taşımak güçleşir.
Büyük dalgalar oluşmaya başlar, dalga tepelerinin köpükleri etrafı daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir.
7 Bofor 28 – 33 Knot Fırtınamsı Rüzgâr 4 – 5.5
Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek güçleşir.
Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr yönü boyunca savrulur.
8 Bofor 34 – 40 Knot Fırtına 5.5 – 7.5
Rüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek genellikle çok zordur.
Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü boyunca savrulur.
9 Bofor 41 – 47 Knot Kuvvetli Fırtına 7 – 10
Zayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir. Bacalar yıkılır, kiremitler uçar.
Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca da-ha yoğun bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye, yıkılmaya ve yuvarlanmaya başlar. Serpinti görüş uzaklığını etkiler.
10 Bofor 48 – 55 Knot Tam Fırtına 9 – 12
Karada nadir olup, ağaçları kökünden söker, binalarda önemli zararlar yapabilir.
Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir şekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice yükselmeye ve kabar-maya başlar. Görüş uzaklığı azalır.
11 Bofor 56 – 63 Knot Çok Şiddetli Fırtına 11.5 – 16
Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur.
Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların arasından görülmeyebilir).
12 Bofor 64 ve daha fazla Harikeyn (Orkan) 14 <
Gökyüzü köpük ve serpinti ile kaplanmıştır. Deniz tamamen bembeyazdır. Görüş uzaklığı çok azalmıştır.

En çok Okunanlar

Temel Yelken Eğitimi

Yelkenler Fora ne demek ?

Pupa Yelken Ne demek ?