Bölüm 1: Genel Bilgiler

Ders 1 Tekne Yapısı
Ders 2 Tekne Kullanımı
Ders 3 Seyir ve Seyir Yardımcıları
Ders 4 Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG)
Ders 5 Denizde Canlı Kalma ve İlk Yardım
Ders 6 Acil Durumlar
Ders 8 Meteoroloji
Ders 9 Motor
Ders 10 Tanımlamalar

Bölüm 2: Tekne Kısımları ve Donanımlar

Ders 1 Donanımlar
Ders 2 Diğer Tanılar
Ders 3 Teknenin Boyuna Kesiti
Ders 4 Teknenin Enine Kesiti
Ders 5 Motorlu Tekne Kısımları 
Ders 6 Yelkenli Tekne Kısımları -I
Ders 7 Yelkenli Tekne Kısımları -II

Bölüm 3: Genel Denizcilik Terimleri ve Yönler

Bölüm 4: Halatlar, Bağlar ve Palamar Halatları

Bölüm 5: Manevrayı Etkileyen Faktörler

Bölüm 6: Yelkenli Tekneler

Bölüm 7: Seyir Araçları

Bölüm 8: Seyir Yardımcıları

Bölüm 9: Seyir

Bölüm 10: Kuzey Yıldızı Bulma

Bölüm 11: Denizde Çatışmayı Önleme

Bölüm 12: Demirleme

Bölüm 13: Denizde Canlı Kalmak

Bölüm 14: Denize Adam düşmesi

Bölüm 15: Denizde Çatışma ve Sonrası Alınacak Önlemler

Bölüm 16: Teknenin Karaya Oturması

Bölüm 17: Yedekleme ve Yedeklenme

Bölüm 18: Denizde Yangınla Mücadele

Bölüm 19: Tekneyi Terk ve Denizde Canlı Kalma

Bölüm 20: Denizde ve Gemide İlk Yardım

Bölüm 21: Meteoroloji

Bölüm 22: Deniz Kirliliği

Bölüm 23: Makine

Bölüm 24: Elektrik Bilgisi

Bölüm 25: Acil Durum Erişim Numaraları